Ingiltere'de Yaşam
İngiltere'yi Keşfedin

Ankara Anlaşması Kapsamında Türk İşadamları ve İşçi Vizeleri

0 4

Ankara Anlaşması Kapsamında Türk İşadamları ve İşçileri

Önceki bir makalede, Türkiye ile ECAA’nın tarihine (“Ankara Anlaşması”) ve “duraklama maddesi” ne baktık. Bu yazıda, Türk İş Adamları ve İşçiler için Ankara Anlaşması’nın gerekliliklerine bakacağız.

Türk işçilerini düzenleyen hükümler – 1/80 sayılı Kararın 6 (1) Maddesi

Bir işçi halihazırda İngiltere’nin işgücüne (öğrenciler, çalışma izni sahipleri, vb.) Ait olarak kaydedildikten sonra, Türk işçilerin hakları Avrupa tarafından oluşturulan Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı kararının 6 (1) maddesinde düzenlenmiştir. Türkiye ile Topluluk Birliği Anlaşması (ECAA). Bunlar aşağıdaki gibidir:
• 1/80 sayılı kararın 6 (1) maddesinin ilk hükmü uyarınca, bir işçiye, bir işin mevcut olması halinde, bir yıllık yasal işten sonra aynı işveren için çalışma izni verilebilir.
• 1/80 sayılı kararın 6 (1) maddesinin ikinci hükmü uyarınca, bir Türk işçiye, aynı meslekte, seçtikleri bir işveren için 3 yıllık yasal istihdamdan sonra çalışma izni verilebilir.
• 1/80 sayılı kararın 6 (1) maddesinin üçüncü girintisinde, bir Türk işçi 4 yıllık yasal istihdamın ardından istedikleri ücretli işe ücretsiz olarak erişebilir
En son 14 Mayıs 2018 tarihli bu hükümler konusunda yayınlanmış rehberlik bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu rehberlik en az bir ana alanda (yerleşim) yanlış olduğu için dikkatle okunmalıdır.

İş adamlarını düzenleyen Ulusal Kurallar (HC 509 ve HC 510)

HC 509, giriş izni başvurusunda bulunan ve iş kurmak için İngiltere’ye gelmeden önce (giriş yapmadan önce) iş adamları için gereksinimleri kapsar. 31 ve 32 nci paragraflar bu gereklilikleri ortaya koymaktadır ve aşağıdaki gibidir:

Paragraf 31

An Bir başvuru sahibinin bu amaç için bir giriş izni alması için, yerleşik bir işletmeye katılırsa, işe koymak için kendi parasını getireceğini göstermesi gerekir; borçlardan payını alabileceğini; kâr payının onu ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri desteklemek için yeterli olacağını; işin yürütülmesi ile aktif olarak ilgileneceğini; hizmetlerine ve yatırımlarına gerçek bir ihtiyaç olduğunu İşletmenin önceki yıllara ait hesaplarının, kesin finansal pozisyonu oluşturmak için üretilmesi gerekecektir. Teklif edilen ortaklık veya direktörlüğün örtülü istihdam anlamına geldiği veya geçim elde etmek için başvuru sahibinin çalışma faaliyetlerini çalışma izni gerektiren istihdamı ile desteklemesi muhtemel göründüğü durumlarda bir giriş izni verilmeyecektir. .’

Paragraf 32

“Başvuran, kendi hesabıyla İngiltere’de iş kurmak istiyorsa, ülkeye ve bakmakla yükümlü olunan kişilere başvurmadan gerçekçi bir şekilde desteklenmesi beklenebilecek bir iş kurmak için ülkeye yeterli fon getireceğini göstermesi gerekecektir. çalışma izni gerektiren istihdam. ‘
HC 510, Birleşik Krallık’ta (girişten sonra) bir iş kurma izninin devam etmesi için halihazırda yasal olarak mevcut olan iş adamlarının gereksinimlerini kapsar. Paragraf 21, bu gereklilikleri ortaya koymaktadır ve görülebileceği gibi, başlangıçta 12 aylık bir süre ve daha sonra (genellikle 3 yıl olan) bir uzatma dönemi öngörmektedir. Karşılıklar aşağıdaki gibidir: –

Paragraf 21

İşadamları ve serbest meslek sahipleri
Ziyaretçi olarak kabul edilen kişiler, ister kendi hesaplarına isterse yeni ya da mevcut bir işte ortak olarak, iş kurma amacıyla, Devlet Sekreterinin rızasına başvurabilirler. Bu tür başvurular esas üzerine değerlendirilmelidir. İzin, başvuru sahibinin kendi çıkarlarını işletmeye ilgisine orantılı olarak işleyeceğine dair kanıtlar da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olacaktır ve işletmenin maruz kalabileceği her türlü yükümlülükten payını alabileceği ve kârındaki payının onu ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri desteklemek için yeterli olacağını. Başvuru sahibinin işteki rolü gizlenmiş istihdama eşit olmamalıdır ve iş faaliyetlerini çalışma izni gerektiren istihdam ile desteklemesi gerekmediği açık olmalıdır. Başvuru sahibinin mevcut bir işletmeye katılmayı planladığı durumlarda, mali pozisyonunu oluşturmak için denetlenmiş hesaplar ve onun içine gireceği terimlerin yazılı bir ifadesi üretilmelidir; onun faaliyeti ile aktif olarak ilgileneceğine ve hizmetlerine ve yatırımlarına gerçek bir ihtiyaç olduğuna dair kanıtlar aranmalıdır. Başvurunun verilmesi halinde, başvuranın çalışma süresi, çalışma özgürlüğünü kısıtlayan bir koşulla 12 aya kadar uzatılabilir. İlk başta bir işadamı olarak kabul edilen bir kişiye, yukarıda belirtilen koşullar başlangıçta kabul edildiği sürenin sonunda hala yerine getirilirse, uygun bir konaklama uzatması verilebilir. ”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.